Gotlandsstövare är av en typ som funnits och använts främst som jakthund på Gotland sedan länge (minst 200 år). Först 1920 erkändes dock gotlandsstövaren som egen ras i Sverige. 1929 efter ett majoritetsbeslut, minskade dock SKK antalet erkända raser, vilket för Gotlandsstövaren innebar att den istället för en egen ras skulle räknas som en gulbrun och långsvansad variant av smålandsstövare. Gotlandsstövare med gul färgteckning räknades vid denna tid som otypisk men inte som grund för uteslutande ur tävlingar m.m. Detta innebar att registrering istället kunde ske som en hamiltonstövare för nya valpar, men utan att exemplaret var prisfähig. Att man kunde registrera Gotlandsstövaren som Hamiltonstövare innebar att nästan alla gotlandsstövare omregistrerades. Undantaget var jägare på Gotland som ville ha kvar sin lokala typ av jakthund.

Utseende och egenskaper

Gotlandsstövaren är en gulbrun mindre stövare med vitt på tassar, mage, bringa hals, huvud och svans. Tillsammans med smålandsstövaren är denna gotländska hundras den äldsta kända svenska stövarrasen. Det är dock en lantras som inte är särskilt präglad av utställningsavel eller jakt på ytliga egenskaper. Snarare har man försökt avla på sådana drag som varit fördelaktigt för jakten på just Gotland (och kan man anta, Småland). Den var mycket vanlig på Gutiska bondgårdar fram till femtiotalet, men minskade sedan betydligt av de anledningar vi tog upp ovan. Denna stövare är mycket mångsidig och bra eller mycket bra på att jaga hare som räv i öppna och slutna landskap.

Historia

Under 20- talet var gotlandsstövaren klassad som en egen ras av SKK. Därefter ville Kennelklubben minska antalet registrerade stövarraser och bestämde att gotlandsstövaren inte längre skulle vara en egen godkänd ras. Gotlandsstövare kunde sedan under några år registreras som gula smålandsstövare, sedan som gula hamiltonstövare. Under åttiotalet bildades en intresseförening för rasen; Gotlandsstövareföreningen som efter grundandet har sett till att mönstring skett av kvarvarande gotlandsstövare.  Gotlandsstövaren återfick 1990 status som egen ras av SKK. Enligt jordbruksverket finns ca. 140 stycken Gotlandsstövare kvar i landet,  varför man kan anse att rasen är hotad.

Copyright © 2024 svenskhund.se — Uptown Style WordPress-tema efter GoDaddy